De pygmeeen leren kennen I

Een van de eerste vragen in dit onderzoek was: Hoe kan ik de Pygmeen leren kennen? – zonder evenwel antropoloog te worden en ze te gaan opzoeken, en met de wetenschap dat ik in de eerste plaats geinteresseerd ben in de Westerse blik. lees meer…

To know the Pygmies I

One of the first questions in this research was: How can I get to know the Pygmies? – meaning, without becoming an ethnographer and going to see them and knowing that I am in the first place interested in the Western views. lees meer…

P.T. Barnum en Joice Heth

Terwijl in Europa uitheemse mensen in zooën tentoongesteld werden, gebeurde dit in de USA meer in rondreizende circussen. De meest succesrijke tentoonsteller was P.T.Barnum. Hij begon zijn carrière met het tentoonstellen van Joice Heth, een “ex-slavin van 161 jaar, die voedster was geweest van George Washington – de vader van de natie”. lees meer…

P.T. Barnum and Joice Heth

While in Europe exotic people were mostly exhibited in zoos, the USA had more traveling circuses. The most successful exhibitor was P.T.Barnum. His career started with exhibiting Joice Heth, an “ex-slave, 161 years of age, who had been the nurse of George Washington – father of the nation.”. lees meer…