Colin Turnbull

In 1961 bracht antropoloog en musicoloog Colin Turnbull zijn boek ‘The Forest People’ uit, na enkele lange verblijven bij de Mbuti. Het is een persoonlijk relaas van zijn interesses en belevenissen bij de Mbuti in Congo, meer dan een droge studie. Het leest als een trein. Een aanrader. lees meer…

To know the Pygmies II: Colin Turnbull

In 1961, the anthropologist and musicologist Colin Turnbull published his book ‘The Forest People’ after a few long stays with the nomadic Mbuti. It is a personal account of his interests and adventures at the Mbuti in the Congo. It reads like a train. I highly recommend it.  lees meer…

De pygmeeen leren kennen I

Een van de eerste vragen in dit onderzoek was: Hoe kan ik de Pygmeen leren kennen? – zonder evenwel antropoloog te worden en ze te gaan opzoeken, en met de wetenschap dat ik in de eerste plaats geinteresseerd ben in de Westerse blik. lees meer…

To know the Pygmies I

One of the first questions in this research was: How can I get to know the Pygmies? – meaning, without becoming an ethnographer and going to see them and knowing that I am in the first place interested in the Western views. lees meer…