The Human Zoo

Before this research, I thought ‘Human Zoo’ was a way of saying things, based on the way we gaze at the animals in a zoo and metaphorically transmitted to how we gaze at the ‘other’ – the colonial other. My imagination had however led me far too far: the Human Zoo is a true fact of history.
The German Carl Hagenbeck started it. He was an internationally successful supplier of animals to zoos. In 1875, he had a herd of reindeers brought to Hamburg by authentic Sami complete with sledges, tents, utensils and dogs. So many people came to see, that Hagenbeck organised a tour. The Sami were examined by the Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Later he had Nubians and Inouit. It became his career, and of his sons. Between 1875 and 1940, in Germany alone, 400 of these groups were exhibited.
From 1907 on, he had his own zoo in Hamburg. read more…

De menselijke zoo

Tot op een bepaald moment dacht ik, dat de ‘Menselijke Zoo’ een uitdrukking was, bij wijze van spreken – mensen aangapen als waren het aapjes. Welnee. Het heeft ècht bestaan. De Ander – de koloniale ander – werd aangegaapt in de setting van een echte zoo.

De Duitser Carl Hagenbeck is ermee begonnen. Hij was een internationaal succesvol leverancier van exotische dieren. Toen de zaken wat minder goed liepen, bracht hij in 1875 een kudde rendieren uit Lapland naar Hamburg met authentieke Sami als begeleiders. Ze hadden ook sleeën, tenten, huisraad en honden mee. Er kwamen zoveel mensen kijken, dat Hagenbeck een tournee organiseerde. De Sami werden onderzocht door het Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Later had hij Nubians en Inouit. Het werd zijn nieuwe carrière, en van zijn zoons. Tussen 1875 en 1940 werden in Duitsland alleen 400 van deze groepen tentoongesteld. Vanaf 1907 had hij een eigen zoo in Hamburg. read more…

Hagenbeck’s Eskimo Truppe

The successful German organizer of human exhibitions, Carl Hagenbeck, got Inuit from the Canadian Labrador for a tour to Europe, in 1880. They had not been vaccinated against the variola or smallpox virus and they all died.
The then famous specialist in physical anthropology Rudolph Virchow had been allowed to (try and) measure them during their lifetime; there were two families: a christened and a non-christened family. read more…

Hagenbeck’s Eskimo Truppe

Ook de Duitse succesrijke mensententoonsteller Carl Hagenbeck haalde Inuit uit het Canadese Labrador voor een tournee naar Europa, in 1880. Ze waren niet ingeënt tegen het pokkenvirus en stierven allemaal.
Toenmalig specialist in de fysieke antropologie Rudolph Virchow mocht ze (proberen) opmeten; het ging om twee families: een gekerstende en een niet-gekerstende.  read more…

Inuit Minik (1890- 1918)

The stories about exhibited human beings compete in cruelty; one of the rudest is the story of the young Inuit Minik Wallace.

Seven years old, he travelled with his family to New York, to be studied in the American Museum of Natural History. Not long after they arrived, some of the Inuit died of tuberculosis. Among them was Minik’s father. read more…

Inuit Minik (ca 1890- 1918)

De vele verhalen over tentoongestelde mensen steken mekaar naar de kroon qua wreedheid; éen van de grofste is het verhaal van de Inuit Minik Wallace.

Hij reisde als zevenjarige met zijn familie naar New York, om er te worden bestudeerd in het natuurhistorisch museum. Niet lang na aankomst stierven enkele Inuit aan TBC, waaronder Minik’s vader. read more…

Congolese exhibited in Belgium

During several World Fairs (1885-1897), Congolese were exhibited in Belgium. A ‘typical village’ was erected for them, in which they were asked to ‘do what they normally did’. Mostly, the women would have something at hand: care for the children, pound cassava,.. and the men not much; in some cases they just started helping the women. read more…

Congolezen tentoongesteld in België

Tijdens verschillende Wereldtentoonstellingen (1885-1897) werden Congolezen in België tentoongesteld. Er werd voor hen een ‘typisch Congolees’ dorpje neergezet, waarbinnen hen gevraagd werd om zich bezig te houden met ‘wat ze normaal deden’. Meestal kwam het er dan op neer dat de vrouwen wel iets om handen hadden: kindjes verzorgen, maniok stampen,.. en de mannen helemaal niets; in een aantal gevallen begonnen ze gewoon mee voor de kindjes te zorgen. read more…

Saartjie Baartman – “La Vénus Noire”

Saartjie Baartman was a Southafrican San or Hottentot. She was displayed at London and Paris freakshows, from 1810 to 1815. Five years after her arrival, she died. The famous anthropologist, director of the Musée de l’Homme Georges Cuvier was very quick to claim her corpse. He took great care putting her brains, genitals and buttocks in jars with formalin, but he did not care to find out what caused her death. This way, he finally got a hold on her genitals, which she refused to show during her lifetime. read more…

Saartjie Baartman – La Vénus Noire

Saartjie Baartman was een San (Hottentot). Ze werd vertoond in Londense en Parijse freakshows, van 1810 tot 1815. Vijf jaar na aankomst stierf ze. De Parijse gerenommeerde antropoloog, directeur van het Musée de l’Homme Georges Cuvier was er als de kippen bij om haar lichaam op te eisen. Hij wist wel haar hersens, geslachtsdelen en poep op sterk water te zetten, maar nam niet de moeite om de doodsoorzaak te achterhalen. Zo kreeg hij uiteindelijk haar geslachtsdelen in bezit, die ze hem bij leven geweigerd had te tonen. read more…