Ota Benga, de pygmee in de zoo

In de loop van de jaren kwamen steeds meer verhalen op me af.

Vooral het straffe verhaal van Ota Benga, een Mbuti pygmee uit Congo die met de dominee dr. Samuel Phillips Verner naar de US gereisd was om er tentoongesteld te worden in de Saint Louis Fair van 1904.

Phillips Verner Bradford, historicus en kleinzoon van de dominee-ontdekkingsreiziger, schreef het boek ‘Ota Benga, the pygmee in the zoo. One man’s degradation in Turn-of-the-Century Amerika,’ waarin hij in de archieven dook om het wedervaren van Ota Benga te achterhalen. Het verhaal is verbazingwekkend. lees meer…

Ota Benga, the pygmy in the zoo

Throughout the years many of these stories crossed my path.

Of Ota Benga, for example, a Mbuti pygmy from Congo who travelled to the US with the reverend dr. Samuel Phillips Verner to be exhibited at the 1904 Saint Louis Fair.

Phillips Verner Bradford, historian and grandson of the reverend-explorer, wrote the book ‘Ota Benga, the pygmee in the zoo. One man’s degradation in Turn-of-the-Century Amerika,’ in which he took a dive into the archives to retrieve Ota Benga’s path. The story is amazing. lees meer…